3 Mayıs 2007 Perşembe

Osmanlıca Ders

İÇİNDEKİLER

I. HARFLER LETTERS
A. Genel General
B. Okutucu Harfler Reader Letters

II. İMLA KURALLARI GRAMMAR RULES
A. Okutucu harflerle ilgili İmla Kaideleri The Reader Letters Grammar Rules
B. Kâf-ı arabî, kâf-ı fârisî, kâf-ı nûnî, kâf-ı yâyî (vâvî)
C. Türkçede Olmayan Harfler The letters aren't in Turkish
D. "Sad" ve "Tı" Harflerinin Türkçede Kullanımı Using "Sad" and "Tı" letters in Turkish
E. Arapçada Bulunmayan Harfler The letters aren't in Arabic
F. Tamamlayıcı İmla Kaideleri
G. İmlası Klişeleşmiş Bazı Kelimeler

III. EKLER
A. İsim Ekleri
B. Mülkiyet Ekleri
C. Fiillerde Zaman Ekleri
D. Fiillerde Kipler

Hiç yorum yok: